Historia powstania

Początki wspólnoty rodzin „Źródło Życia" sięgają czasów studenckich, kiedy o małżeństwie i rodzinie tylko myśleliśmy (marzyliśmy), jako o swoim przyszłym powołaniu życiowym. Część z nas spotykała Boga i drugiego człowieka we franciszkańskiej wspólnocie studenckiej „San Damiano", działającej przy kościele św. Trójcy w Gdańsku. Kiedy wspólnota akademicka zaczęła pączkować małymi wspólnotami małżeńskimi, pojawiła się myśl o powołaniu siostrzanej wspólnoty - wspólnoty rodzin. Myśl stała się ciałem w roku 1998. Na początku wspólnota liczyła sześć małżeństw i parę narzeczonych. Spotykaliśmy się w dwóch małych grupach.

Z czasem wspólnota studencka w sposób naturalny stała się źródłem nowych powołań do wspólnoty rodzin. Pojawiały się też rodziny zaprzyjaźnione z rodzinami będącymi już we wspólnocie. Liczebność „Źródło Życia" rosła jednak najbardziej wraz z tym, jak nasze pragnienia spotykały się z wolą Dawcy Życia. Z Jego błogosławieństwem odkrywaliśmy powołanie do stawania się źródłem życia dla naszych dzieci. Dawca Życia jest również jego Panem. Tę prawdę odkrywaliśmy szczególnie w roku 2005, gdy Bóg powołał do siebie Tymoteusza - synka Pauli i Leszka, gdy w roku 2008 przeżywaliśmy pogrzeby naszych nienarodzonych jeszcze dzieci Emiliki i Dominika i kiedy w 2010 odprowadzaliśmy kolejne dziecko Pauli i Leszka - Malwinkę.

Pierwszym duszpasterzem „Źródło Życia" był założyciel wspólnoty studenckiej ojciec Tomasz Jank. Później Pan poprzez myśl Ojca Prowincjała przekazywał nas pod opiekę o. Kazimierza Brzozowskiego, o. Marka Kiedrowicza, o. Piotra Łotysza, a od roku 2005 znów połączył nasze drogi z o. Tomaszem Jankiem.

W historii wspólnoty odbyliśmy wiele rekolekcji i dni skupienia. Swoją wiarą, mądrością i odkrywaniem Boga dzielili się nasi duszpasterze, inne osoby duchowne - ksiądz Jacek Nawrot, o. Paweł Blok, o. Ksawery Knotz a także świeccy - min. Jacek Pulikowski, Marcin i Monika Gajdowie, małżeństwa ze Wspólnoty Miłości Ukrzyżowanej.

Szczególnym czasem w naszej wspólnocie są letnie rekolekcje , na których od 2004 spędzamy sierpniowy tydzień na formacji, modlitwie i rekreacji. Rekolekcje głosili nam: ks. Rajmund Pupkowski - 2004, o. Piotr Łotysz - 2005, o. Tomasz Jank - 2006, o. Kswery Knotz - 2007, o. Roman Zioła - 2008, o. Tomasz Jank - 2009, ks. Wojciech Klawikowski - 2010.
W 2008r. wspólnota rodzin „Źródło Życia" obchodziła swoje dziesięciolecie. Celebrowaliśmy to wydarzenie w uroczystej Eucharystii, a także poprzez szampańską zabawę do białego rana. Ciągle rośniemy w siłę: rodzą nam się kolejne dzieci, obdarzają nas swoją przyjaźnią nowe małżeństwa. Nie tylko wzmacniamy ducha i nie tylko kroczymy do Pana ścieżkami modlitwy, ale poprzez wspólne spędzanie wakacji i zabawę w drugim człowieku poznajemy Boga.


Logowanie