Kim jesteśmy?

Jesteśmy katolicką wspólnotą rodzin działającą pod opieką Ojców Franciszkanów w Gdańsku. Naszym duszpasterzem jest Ojciec Tomasz Jank, a miejscem spotkań i duchowym domem Kosciół Świętej Trójcy w Gdańsku. Naszym patronem jest Św. Franciszek z Asyżu.

Nasze życie małżeńskie i rodzinne postrzegamy jako drogę do świętości. Celem wspólnoty Źródło Życia jest wspieranie rodzin w budowaniu osobistej relacji z Bogiem, odkrywanie głębi powołania chrześcijańskiego, życie pełnią sakramentu małżeństwa i rozwijanie więzi rodzinnych.

Chcemy wypełnić wezwanie Jana Pawła II: „… Należy raczej zabiegać o to, aby dzięki jak najpełniejszej formacji ewangelicznej chrześcijańskie rodziny potrafiły coraz bardziej przekonująco ukazywać, że możliwe jest przeżywanie małżeństwa w sposób całkowicie zgodny z zamysłem Bożym oraz z prawdziwymi potrzebami ludzi…” (Novo millennio ineunte 47).

Pragniemy, poprzez rzetelne podejmowanie codziennych obowiązków oraz wierność Jezusowi we wszystkich sferach życia, świadczyć wobec współczesnego świata o pięknie i niezastąpionej wartości rodziny.

Nasza droga opiera się na zaangażowaniu każdego w osobisty rozwój duchowy i nieustanne nawracanie się, jak również na formacji duchowej, wzajemnym wsparciu oraz współdzieleniu trosk i radości życia codziennego.

Szczególnie ważne są dla nas pielęgnowane we wspólnocie więzy przyjaźni. Dzięki nim tworzymy szczególną przestrzeń osobowego rozwoju dla małżonków oraz środowisko wzrostu i formacji dla naszych dzieci.

W Krzyżu Jezusa i Jego płodnej ofierze odnajdujemy Źródło Życia, które uzdalnia nas do ufnego podejmowania trudów codzienności. Odkrywając swoją niezdolność do ofiarnej miłości czerpiemy strumienie Wody Żywej z Jego śmierci i Zmartwychwstania. Dlatego w sposób szczególnie uroczysty świętujemy Paschę i każdą Eucharystię prosząc, byśmy tak jak On mogli stać się chlebem dla naszych najbliższych.

 

Zapraszamy, jeśli chcielibyście przejść kawałek życia z nami!

 

Facebook Fan page

 


Logowanie