Małe grupy

We wspólnocie stworzyliśmy tzw. małe grupy, w których skład wchodzą zazwyczaj cztery małżeństwa.

Raz w miesiącu spotykają się one, żeby wspólnie modlić się, rozważać Pismo święte lub/i dokumenty kościoła, dzielić się życiem. Temat małych spotkań jest powiązany z tematem katechezy głoszonej przez Ojca podczas poprzedniego spotkania całej wspólnoty.

Spotkania w małych grupach dają nam możliwość pogłębienia treści formacyjnych, powiązania ich z naszym życiem, a także umocnienia więzi braterskich.

Od roku 2018 odkrywamy wspólnie Stary Testament. Przechodziliśmy wspólnie przez wszystkie księgi. Z końcem sierpnia 2020 kończymy ST i we wrześniu rozpoczynamy wspólne czytanie Nowego Testamentu.  


Logowanie